جدید کتاب راهنمای تهیه صورت جریان وجوه نقد با رویکرد عملیاتی و مثال های کاربردی اکسل

کتاب راهنمای تهیه صورت جریان وجوه نقد با رویکرد عملیاتی و مثال های کاربردی اکسل

کیومرث-عوادی

محصول جدید

کتاب راهنمای تهیه صورت جریان وجوه نقد اثر امیر عوادی. نشر کیومرث منتشر شده است

650,000 ریال

مدیریت
امیذ عوادی
کیومرث
9786008401766
238
1400
1
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب راهنمای تهیه صورت جریان وجوه نقد با رویکرد عملیاتی و مثال های کاربردی اکسل

کتاب راهنمای تهیه صورت جریان وجوه نقد با رویکرد عملیاتی و مثال های کاربردی اکسل

کتاب راهنمای تهیه صورت جریان وجوه نقد اثر امیر عوادی. نشر کیومرث منتشر شده است

مــحصولات مرتبط