جدید کتاب مدیریت مالی مفاهیم کاربردها و مبانی تصمیم گیری

کتاب مدیریت مالی مفاهیم کاربردها و مبانی تصمیم گیری

کیومرث-تالانه

محصول جدید

کتاب مدیریت مالی مفاهیم کاربردها و مبانی تصمیم گیری اثر عبدالرضا تالانه . نشرکیومرث منتشر شده است

850,000 ریال

مدیریت
عبدالرضا تالانه
کیومرث
9786008401469
344
1400
1
رحلی
شومیز

این اثر از کتاب مدیریت مالی نگاشته رامش رائو به خاطر تاکید بر مفاهیم و ساختار منسجم آن در مقایسه با ماخذ دیگر ، بیشترین بهره را می برد. با این وجود ، کتاب حاضر ترجمه محض به شمار نمی رود زیرا نحوه بیان و چینش مطالب در بسیاری از جاهای این اثر متفاوت از کتاب رائو است. همچنین نگارش بخش هایی از محتوای فصل ها مبتنی بر تجربه و سلیقه نگارشی صاحب اثر بوده و متکی بر شیوه نگارشی کتاب ماخذ نیست.

نوشتن نقد و نظر

کتاب مدیریت مالی مفاهیم کاربردها و مبانی تصمیم گیری

کتاب مدیریت مالی مفاهیم کاربردها و مبانی تصمیم گیری

کتاب مدیریت مالی مفاهیم کاربردها و مبانی تصمیم گیری اثر عبدالرضا تالانه . نشرکیومرث منتشر شده است

مــحصولات مرتبط