جدید کتاب تحقیق داده بنیاد

کتاب تحقیق داده بنیاد

دفتر پژوهشها-اعرابی

محصول جدید

کتاب تحقیق داده بنیاد اثر کریستینا گولدینگ. ترجمه محمد اعرابی، شهرام خلیل نژآد، علیرضا هاشمی. نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی منتشر شده است

420,000 ریال

مدیریت
کریستینا گولدینگ
محمد اعرابی، شهرام خلیل نژآد، علیرضا هاشمی
دفتر پژوهشهای فرهنگی
223
1394
1
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب تحقیق داده بنیاد

کتاب تحقیق داده بنیاد

کتاب تحقیق داده بنیاد اثر کریستینا گولدینگ. ترجمه محمد اعرابی، شهرام خلیل نژآد، علیرضا هاشمی. نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی منتشر شده است

مــحصولات مرتبط