جدید کتاب اجرای استراتژی کارت امتیازی متوازن پویا در عصر دیجیتال

کتاب اجرای استراتژی کارت امتیازی متوازن پویا در عصر دیجیتال

دفتر پژوهشها-هاشمی

محصول جدید

کتاب اجرای استراتژی کارت امتیازی متوازن پویا در عصر دیجیتال اثر دیوید ویریوس، جیمز کریلمن. ترجمه علیرضا هاشمی. نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی منتشر شده است

1,390,000 ریال

مدیریت
دیوید ویریوس، جیمز کریلمن
علیرضا هاشمی
دفتر پژوهشهای فرهنگی
9789643795351
338
1400
1
وزیری
شومیز

این کتاب با عنوان اجرای استراتژی : کارت امتیازی متوازن پویا در عصر دیجیتال معایب و ایرادات وارده بر الگوی کلاسیک نورتون و کاپلان رارفع کرده و عناصر مختلف سازمانی در 14 فصل با استراتژی کلان سازمان همسو می کند.

نوشتن نقد و نظر

کتاب اجرای استراتژی کارت امتیازی متوازن پویا در عصر دیجیتال

کتاب اجرای استراتژی کارت امتیازی متوازن پویا در عصر دیجیتال

کتاب اجرای استراتژی کارت امتیازی متوازن پویا در عصر دیجیتال اثر دیوید ویریوس، جیمز کریلمن. ترجمه علیرضا هاشمی. نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی منتشر شده است

مــحصولات مرتبط