جدید کتاب استراتژی برای مدیران عامل

کتاب استراتژی برای مدیران عامل

دفتر پژوهشهای فرهنگی-هاشمی

محصول جدید

کتاب استراتژی برای مدیران عامل اثر سان وو ترجمه دکتر سید علیرضا هاشمی توسط انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی منتشر شده است.

1,390,000 ریال

مدیریت
سان وو
علیرضا هاشمی
دفتر پژوهشهای فرهنگی
393
1400
1
وزیری
شومیز

این کتاب به گونه ای نوشته شده است که مدیران عامل و عوامل  اجرایی سازمان ها به هیچ دانش پیشینیدر زمینه استراتژی با تجربه کسب و کاری نیاز نداشته باشند و به صورت تدریجی آنها را از مراحل مقدماتی به سطح عمیقی می رساند که برایشان کارساز و کاربردی باشد.

این کتاب یک چارچوب مستقل دارد که دانش مدرن استراتژی را از پایه می سازد. کتاب شامل یک تعریف به روز رسانی شده از مفاهیم اصلی استراتژی است و یک نقش یا چک لیست برای بسیاری از تصمیماتی که مدیران عامل باید به عنوان یک نیروی اجراییبگیرند ارائه می دهد.

نوشتن نقد و نظر

کتاب استراتژی برای مدیران عامل

کتاب استراتژی برای مدیران عامل

کتاب استراتژی برای مدیران عامل اثر سان وو ترجمه دکتر سید علیرضا هاشمی توسط انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی منتشر شده است.

مــحصولات مرتبط