جدید کتاب راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه ویرایش هفتم

کتاب راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه ویرایش هفتم

آدینه-مفتخری

محصول جدید

کتاب راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه اثر حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد، امیرحسین خامنه. نشر آدینه منتشر شده است

1,000,000 ریال

مدیریت
حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد، امیرحسین خامنه
آدینه
9786227198607
364
1400
1
وزیری
شومیز
7

نوشتن نقد و نظر

کتاب راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه ویرایش هفتم

کتاب راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه ویرایش هفتم

کتاب راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه اثر حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد، امیرحسین خامنه. نشر آدینه منتشر شده است

مــحصولات مرتبط