کتاب پایان بازاریابی

دانش ماندگار عصر -اسداللهی

محصول جدید

کتاب پایان بازاریابی اثر دکتر اسداللهی. نشر کتاب مهربان  منتشر شده است

1,050,000 ریال

کارلوس گیل
امین اسداللهی
کتاب مهربان
978-600-8608-42-4
1400
1
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب پایان بازاریابی

کتاب پایان بازاریابی

کتاب پایان بازاریابی اثر دکتر اسداللهی. نشر کتاب مهربان  منتشر شده است

مــحصولات مرتبط

مقالات مرتبط