جدید کتاب جعبه ابزار بازخورد شانزده ابزار برای ارتباط اثربخش در سازمان

کتاب جعبه ابزار بازخورد شانزده ابزار برای ارتباط اثربخش در سازمان

سازمان مدیریت صنعتی-امین

محصول جدید

190,000 ریال

ریک مائور
فرشته امین ، علی اصغر امیری
سازمان مدیریت صنعتی
٩٧٨٦٠٠٢٧٥١٧٧٥
104
1
1399
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب جعبه ابزار بازخورد شانزده ابزار برای ارتباط اثربخش در سازمان

کتاب جعبه ابزار بازخورد شانزده ابزار برای ارتباط اثربخش در سازمان

مــحصولات مرتبط