جدید کتاب اعتراف 14 سوال که هر عضو هیئت مدیره باید از خودش بپرسد

کتاب اعتراف 14 سوال که هر عضو هیئت مدیره باید از خودش بپرسد

سازمان مدیریت صنعتی-علوی

محصول جدید

500,000 ریال

رام چاران
مسلم علوی، ابراهیم شیخ
سازمان مدیریت صنعتی
978-600-275-167-6
204
1
1399
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب اعتراف 14 سوال که هر عضو هیئت مدیره باید از خودش بپرسد

کتاب اعتراف 14 سوال که هر عضو هیئت مدیره باید از خودش بپرسد

مــحصولات مرتبط