جدید کتاب مدیریت رسانه رویکردی راهبردی از نظریه تا عمل

کتاب مدیریت رسانه رویکردی راهبردی از نظریه تا عمل

رسا-فرهنگی

محصول جدید

680,000 ریال

مدیریت
علی اکبر فرهنگی
978-600-497056-3
840
1
1399
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب مدیریت رسانه رویکردی راهبردی از نظریه تا عمل

کتاب مدیریت رسانه رویکردی راهبردی از نظریه تا عمل

مــحصولات مرتبط