جدید کتاب مهارت های مذاکرات تجاری مکاتبات و قراردادها

کتاب مهارت های مذاکرات تجاری مکاتبات و قراردادها

چاپ و نشر بازرگانی-ناصحی فر

محصول جدید

کتاب مهارت های مذاکرات تجاری مکاتبات و قراردادها نویسنده: ناصحی فر-علیزاده خالدی-کاویانی نیک توسط نشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر شده است.

410,000 ریال

اقتصاد
وحید ناصحی فر، امید علیزاده خالدی، مریم کاویانی نیک
چاپ و نشر بازرگانی
978-964-468-850-8
167
1
1399
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب مهارت های مذاکرات تجاری مکاتبات و قراردادها

کتاب مهارت های مذاکرات تجاری مکاتبات و قراردادها

کتاب مهارت های مذاکرات تجاری مکاتبات و قراردادها نویسنده: ناصحی فر-علیزاده خالدی-کاویانی نیک توسط نشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر شده است.

مــحصولات مرتبط