جدید کتاب آشنایی با احکام تجارت و کسب و کار

کتاب آشنایی با احکام تجارت و کسب و کار

چاپ و نشر بازرگانی-شکوهیان

محصول جدید

کتاب آشنایی با احکام تجارت و کسب و کار نویسنده: شکوهیان-سازگاری توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر شده است.

350,000 ریال

علیرضا شکوهیان، صادق سازگاری
چاپ و نشر بازرگانی
978-964-468-842-3
138
1
1399
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب آشنایی با احکام تجارت و کسب و کار

کتاب آشنایی با احکام تجارت و کسب و کار

کتاب آشنایی با احکام تجارت و کسب و کار نویسنده: شکوهیان-سازگاری توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر شده است.

مــحصولات مرتبط