جدید کتاب سیمای حقوقی هیئت مدیره در راهبری شرکتی

کتاب سیمای حقوقی هیئت مدیره در راهبری شرکتی

چاپ و نشر بازرگانی-علمشاهی

محصول جدید

290,000 ریال

حمیدرضا علمشاهی
چاپ و نشر بازرگانی
120
1
1399
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب سیمای حقوقی هیئت مدیره در راهبری شرکتی

کتاب سیمای حقوقی هیئت مدیره در راهبری شرکتی

مــحصولات مرتبط