جدید کتاب تئوری اثربخشی رهبری

کتاب تئوری اثربخشی رهبری

یادواره کتاب-خلیلی شورینی

محصول جدید

300,000 ریال

مدیریت
فرد ای فیدلر
سهراب خلیلی شورینی
یادوراه کتاب
1
1397
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب تئوری اثربخشی رهبری

کتاب تئوری اثربخشی رهبری

مــحصولات مرتبط