جدید کتاب برنامه ریزی غیرخطی نامقید در تحقیق در عملیات

کتاب برنامه ریزی غیرخطی نامقید در تحقیق در عملیات

دانشگاه تهران-اصغرپور

محصول جدید

کتاب برنامه ریزی غیرخطی نامقید در تحقیق در عملیات اثر محمدجواد اصغرپور انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است

280,000 ریال

مدیریت
محمدجواد اصغرپور
دانشگاه تهران
446
3
1397
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب برنامه ریزی غیرخطی نامقید در تحقیق در عملیات

کتاب برنامه ریزی غیرخطی نامقید در تحقیق در عملیات

کتاب برنامه ریزی غیرخطی نامقید در تحقیق در عملیات اثر محمدجواد اصغرپور انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است

مــحصولات مرتبط