جدید کتاب بانک ها و پیشبرد کارآفرینی

کتاب بانک ها و پیشبرد کارآفرینی

جهاددانشگاهی-چیت ساز

محصول جدید

کتاب بانک ها و پیشبرد کارآفرینی نویسنده: چیت ساز-هندیجانی فرد توسط نشر جهاددانشگاهی منتشر شده است.

700,000 ریال

اقتصاد
احسان چیت ساز، مرتضی هندیجانی فرد
جهاد دانشگاهی
978-600-133-463-4
186
1
1399
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب بانک ها و پیشبرد کارآفرینی

کتاب بانک ها و پیشبرد کارآفرینی

کتاب بانک ها و پیشبرد کارآفرینی نویسنده: چیت ساز-هندیجانی فرد توسط نشر جهاددانشگاهی منتشر شده است.

مــحصولات مرتبط