کتاب مبانی امنیت ملی

ابرار معاصر-قاضی ازده

محصول جدید

کتاب مبانی امنیت ملی نویسنده: قاضی ازده توسط نشر ابرار معاصر منتشر شده است.

700,000 ریال

علوم سیاسی
علی رضا قاضی زاده
ابرار معاصر
978-964-526-282-0
259
1
1399
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب مبانی امنیت ملی

کتاب مبانی امنیت ملی

کتاب مبانی امنیت ملی نویسنده: قاضی ازده توسط نشر ابرار معاصر منتشر شده است.

مــحصولات مرتبط