کتاب خاص باش طراحی و اجرای برنامه تخصص راهنمای عملی حرفه ای شدن

کتابخانه فرهنگ-رضازاده

محصول جدید

کتاب خاص باش طراحی و اجرای برنامه تخصص راهنمای عملی حرفه ای شدن نویسنده: رضازاده-وکیلی توسط نشر کتابخانه فرهنگ منتشر شده است.

520,000 ریال

انگیزشی و موفقیت
محمدحسین رضازاده، محمد وکیلی
کتابخانه فرهنگ
184
1
1399
وزیری
شومیز

یک از رموز پیشرفت و آسایش در زندگی ، تمرکز بر یک زمینه کاری ارزشمند و اجتناب از پراکنده کاری است. اصولا یکی از پیش شرط های اصلی موفقیت ، تمرکز است. تمرکز به معنی تخصیص امکانات و منابع محدود به فرصت های اصلی از میان انبوه فرصت های موجود در محیط است. بسیاری از ما به غلط تصور می کنیم که تشخص اجتماعی در داشتن توانایی ها و مهارت های جورواجور است. از این رو هر روز شاهدیم که افراد در هزار توی فعالیت های پراکنده و مشغله های غیر مرتبط گرفتار شده اند. پزشکانی که یک دست در کارهای ساختمانی دارند و دستی دیگر در امور بازرگانی ، مدیرانی که هم زمان در بیش از ده ها شرکت عضو هیئت مدیره هستند و عملا در هیچ کدام اقدام موثری انجام نمی دهند. در این کتاب قصد داریم این تجارت را با هم بررسی کنیم ، از آنها درس بگیریم و بر اساس اصول علمی به طراحی و توسعه زندگی حرفه ای خود اقدام کنیم.

نوشتن نقد و نظر

کتاب خاص باش طراحی و اجرای برنامه تخصص راهنمای عملی حرفه ای شدن

کتاب خاص باش طراحی و اجرای برنامه تخصص راهنمای عملی حرفه ای شدن

کتاب خاص باش طراحی و اجرای برنامه تخصص راهنمای عملی حرفه ای شدن نویسنده: رضازاده-وکیلی توسط نشر کتابخانه فرهنگ منتشر شده است.

مــحصولات مرتبط