جدید کتاب بازاریابی و مدیریت بازار

کتاب بازاریابی و مدیریت بازار

هوشمند تدبیر-باقری

محصول جدید

کتاب بازاریابی و مدیریت بازار نویسنده: باقری-شهرامی توسط نشر هوشمند تدبیر منتشر شده است.

680,000 ریال

اکبر باقری، محمد شهرامی، مرتضی شهرامی
هوشمند تدبیر
256
1
1397
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب بازاریابی و مدیریت بازار

کتاب بازاریابی و مدیریت بازار

کتاب بازاریابی و مدیریت بازار نویسنده: باقری-شهرامی توسط نشر هوشمند تدبیر منتشر شده است.

مــحصولات مرتبط