جدید کتاب مدیریت تجربه مشتری در خدمات بانکداری الکترونیکی

کتاب مدیریت تجربه مشتری در خدمات بانکداری الکترونیکی

چاپ و نشر بازرگانی-ناصحی فر

محصول جدید

کتاب مدیریت تجربه مشتری در خدمات بانکداری الکترونیکی نویسنده: ناصحی فر-اله وردی-سالک مقدم توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر شده است.

480,000 ریال

وحید ناصحی فر ، مصطفی اله وردی ، علیرضا سالک مقدم
چاپ و نشر بازرگانی
9789644688461
192
1
1399
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب مدیریت تجربه مشتری در خدمات بانکداری الکترونیکی

کتاب مدیریت تجربه مشتری در خدمات بانکداری الکترونیکی

کتاب مدیریت تجربه مشتری در خدمات بانکداری الکترونیکی نویسنده: ناصحی فر-اله وردی-سالک مقدم توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر شده است.

مــحصولات مرتبط