جدید کتاب سبک های رهبری سازمانی

کتاب سبک های رهبری سازمانی

اندیشه های گوهربار-معمارزاده

محصول جدید

کتاب سبک های رهبری سازمانی نویسنده: معمارزاده طهران-انصاری توسط نشر اندیشه های گوهربار منتشر شده است.

450,000 ریال

مدیریت
غلامرضا معمارزاده طهران، ابوالفضل انصاری
اندیشه های گوهربار
978-964-8250-64-0
134
1
1399
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب سبک های رهبری سازمانی

کتاب سبک های رهبری سازمانی

کتاب سبک های رهبری سازمانی نویسنده: معمارزاده طهران-انصاری توسط نشر اندیشه های گوهربار منتشر شده است.

مــحصولات مرتبط