جدید کتاب دوره عمر سازمان پیدایش مرگ و میر سازمان ها

کتاب دوره عمر سازمان پیدایش مرگ و میر سازمان ها

دانشگاه امیرکبیر-سیروس

محصول جدید

کتاب دوره عمر سازمان پیدایش مرگ و میر سازمان ها اثر ایساک ادیزیس ترجمه: محمد سیروس توسط نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شده است

200,000 ریال

مدیریت
ایساک ادیزیس
کاوه محمد سیروس
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
978-964-463-134-4
341
9
1395
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب دوره عمر سازمان پیدایش مرگ و میر سازمان ها

کتاب دوره عمر سازمان پیدایش مرگ و میر سازمان ها

کتاب دوره عمر سازمان پیدایش مرگ و میر سازمان ها اثر ایساک ادیزیس ترجمه: محمد سیروس توسط نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شده است

مــحصولات مرتبط