جدید کتاب مدیریت محصولات جدید اصول و شیوه های عمل

کتاب مدیریت محصولات جدید اصول و شیوه های عمل

مبلغان-فروزفر

محصول جدید

کتاب مدیریت محصولات جدید اصول و شیوه های عمل سی مرل کرافورد، سی آنتونی دی بندتو مترجم: علی فروزفر نشر مبلغان منتشر شده است

1,950,000 ریال

مدیریت
سی مرل کرافورد، سی آنتونی دی بندتو
علی فروزفر
مبلغان
978-600-8689-14-0
800
1
1399
خشتی
گالینگور

نوشتن نقد و نظر

کتاب مدیریت محصولات جدید اصول و شیوه های عمل

کتاب مدیریت محصولات جدید اصول و شیوه های عمل

کتاب مدیریت محصولات جدید اصول و شیوه های عمل سی مرل کرافورد، سی آنتونی دی بندتو مترجم: علی فروزفر نشر مبلغان منتشر شده است

مــحصولات مرتبط