جدید کتاب مدل تعالی EFQM بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ویرایش 2020

کتاب مدل تعالی EFQM بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ویرایش 2020

مرکز تحقیقات صنعتی ایران

محصول جدید

200,000 ریال

مدیریت
مسعود ابراهیمی جمارانی، علی پور قاسمی
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
978-600-173-190-7
49
1
1398
پالتویی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب مدل تعالی EFQM بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ویرایش 2020

کتاب مدل تعالی EFQM بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ویرایش 2020

مــحصولات مرتبط