ارزان شد! اجرا و ارزیابی خط مشی عمومی

کتاب اجرا و ارزیابی خط مشی عمومی

کتاب مهربان-منوریان

محصول جدید

این کتاب شامل دو بخش کلی است: اجرای خط مشی و ارزیابی خط مشی. نهایت تلاش شده تا هر آنچه در ادبیات 50 سال گذشته در رابطه با این دو موضوع، مطلبی نوشته شده در فصل‎های ده گانه کتاب مطرح شود

424,000 ریال

-20%

530,000 ریال

مدیریت
عباس منوریان
کتاب مهربان
9778-600-407-043-0
358
1
1394
وزیری
شومیز

افزون‎بر این، تلاش شده در لابه‎لای مطالب نظری، موضوعات و مسائل اجرایی و موارد واقعی نیز مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، در فصل‎های مختلف، ارتباط بین نظریه و واقعیت مورد توجه قرار گرفته و همزمان، تلاش شده تا تجارب واقعی، در ایران و سایر کشورها نیز در کنار مسائل نظری مورد بحث و توجه قرار گیرد.

نوشتن نقد و نظر

کتاب اجرا و ارزیابی خط مشی عمومی

کتاب اجرا و ارزیابی خط مشی عمومی

این کتاب شامل دو بخش کلی است: اجرای خط مشی و ارزیابی خط مشی. نهایت تلاش شده تا هر آنچه در ادبیات 50 سال گذشته در رابطه با این دو موضوع، مطلبی نوشته شده در فصل‎های ده گانه کتاب مطرح شود

مــحصولات مرتبط