ارزان شد! تحلیل مسائل برنامه ریزی نیروی انسانی

کتاب تحلیل مسائل برنامه ریزی نیروی انسانی

کتاب مهربان-رنگیز

محصول جدید

کتاب مزبور می‌تواند به عنوان یک منبع بسیار مناسب و مفید مورد استفاده دانشجویان رشته‌های مدیریت منابع انسانی برای درس تحلیل مسائل برنامه‏ ریزی نیروی انسانی در مقطع دکتری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور واقع گردیده و گام کوچکی در جهت غنی‌بخشی فرهنگ مدیریت کشور قرار گیرد.

352,000 ریال

-20%

440,000 ریال

مدیریت
حسن رنگریز
کتاب مهربان
978-600-407-028-7
207
3
1399
وزیری
شومیز

با این همه لغزش‌ها و کاستی‌های این کتاب برهمه فرهیختگان روشن است و از همین رو مولف به راهنمایی‌های صاحب‌نظران دانش‌پژوه چشم دوخته تا چاپ‌های بعدی را پربارتر سازند. کتاب حاضر شامل نه فصل زیر می‌باشد: فصل‌اول: کلیاتی در خصوص برنامه‏ریزی نیروی انسانی فصل‌دوم: تجزیه وتحلیل محیط فصل‌سوم: ارزیابی وضعیت منابع انسانی موجود فصل‌چهارم: بررسی اهداف آتی سازمان فصل‌پنجم: پیش‏بینی تقاضا فصل‌ششم: پیش‏بینی عرضه فصل‌هفتم: مقایسه عرضه و تقاضای منابع انسانی در حالت تعادل فصل‌هشتم: مقایسه عرضه و تقاضای منابع انسانی در حالت عرضه بیشتر از تقاضا فصل‌نهم: مقایسه عرضه و تقاضای منابع انسانی در حالت عرضه کمتر از تقاضا

نوشتن نقد و نظر

کتاب تحلیل مسائل برنامه ریزی نیروی انسانی

کتاب تحلیل مسائل برنامه ریزی نیروی انسانی

کتاب مزبور می‌تواند به عنوان یک منبع بسیار مناسب و مفید مورد استفاده دانشجویان رشته‌های مدیریت منابع انسانی برای درس تحلیل مسائل برنامه‏ ریزی نیروی انسانی در مقطع دکتری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور واقع گردیده و گام کوچکی در جهت غنی‌بخشی فرهنگ مدیریت کشور قرار گیرد.

مــحصولات مرتبط