کتاب تامین مالی بین المللی پروژه تئوری و اجرا

کتاب مهربان- قهرودی

محصول جدید

طراحی و ساختاربندی طرح های دولتی و خصوصی به همراه مروری بر تامین مالی اسلامی

801,000 ریال

-10%

890,000 ریال

مدیریت
مهدی رسولی قهرودی
کتاب مهربان
978-600-407-230-4
538
1
1397
رحلی
شومیز

تأمین مالی و توسعه رابطه مستقیمی دارند . پیشنیاز نیل به رشد و توسـعه اقتـصادی، یـافتن منـابع مالی برای بخشهای مختلف اقتصادی و طرح های توسعه ای کشور است.

تجهیـز منـابع مـالی بـرای بخـش هـای توسـعه ای و زیربنایی یکی از مهمترین دغدغههای دولتها طی سنوات اخیر بودهاست. کتاب حاضر شامل فصول متنوعی در خصوص تامین مالی پروژه ای است که در ادامه در خصوص هر فصل توضیح مختصری آمده است.

نوشتن نقد و نظر

کتاب تامین مالی بین المللی پروژه تئوری و اجرا

کتاب تامین مالی بین المللی پروژه تئوری و اجرا

طراحی و ساختاربندی طرح های دولتی و خصوصی به همراه مروری بر تامین مالی اسلامی

مــحصولات مرتبط