ارزان شد! نقشه راه فناوری برای استرتژی و نوآوری

کتاب نقشه راه فناوری برای استرتژی و نوآوری

نقشه راه فناوری برای-صفدری

محصول جدید

مباحث مطرح شده در اين کتاب به سازمان‌ها و بنگاه‌هاي فناوري‌محور کمک مي‌کند تا علاوه بر کسب درک و شناخت روشن‌تر از مفهوم نقشه راه فناوري، خود را به ابزارها و روش‌هاي نوآورانه و مبتکرانه براي ترسيم و اجراي نقشه راه فناوري مجهز سازند.

این محصول در انبار موجود نیست

202,500 ریال

-10%

225,000 ریال

مدیریت
ماترین جی. موهرل، رالف آیزنمن، رابرت فال
غلامرضا توکلی، مصطفی صفدری رنجبر، علی سلامتی
978-600-407-069-0
371
1
1395
وزیری
شومیز
باب گالوين ، مدير موتورولا که در زمان وي اين شرکت اقدام به ترسيم نقشه راه نمود، نقشه راه را اينچنين تعريف مي‌کند: «نقشه راه نگاهي مبسوط به آينده در حوزه‌اي معين است که متشکل از دانش ترکيبي و تصوير ذهني از شفاف‌ترين پيشران‌هاي تغيير در آن حوزه است.» به عبارتي، نقشه راه چارچوبي منسجم ارائه مي‌کند که در آن عناصر متنوع استراتژيک که بايد در راستاي دستيابي به اهداف سازماني همگرا شوند را به طور خلاصه در قالب يک نمودار گرافيکي به نمايش مي‌گذارد. فرآيند ترسيم نقشه راه، يک چارچوب سازماندهي‌شده براي دستيابي، اکتشاف، تجزيه و تحليل و گزارش دهي مسائل استراتژيک مرتبط با فرآيندهاي کسب و کار است. نقشه راه يک ابزار گرافيکي مبتني بر زمان است که براي نمايش آينده مطلوب سازمان و راه‌هاي وصول به آن و کمک به انتخاب بهترين مسير براي رسيدن به آن مي‌باشد. يکي از تعاريف جامع نقشه راه اين است که «چگونه گروهي از افراد مي‌توانند در مدت زمان مشخصي به اهداف خود دست يابند و همچنين براي رسيدن به اين اهداف چه قابليت‌ها و اقداماتي مورد نياز است.» ترسيم نقشه راه يک فرآيند يادگيرنده است. بدين معنا که باعث ايجاد زبان مشترک در ميان ذي‌نفعان شده و ارتباط ميان آنها را بهبود مي‌بخشد. ترسيم نقشه راه فناوري، تکنيکي قدرتمند براي کمک به برنامه‌ريزي و مديريت فناوري در بنگاه است. در حالت کلي، نقشه راه فناوري يک نمودار زمان‌بندي شده است که تعدادي لايه مشتمل بر جنبه‌هاي تجاري و فناورانه را در بر دارد. نقشه راه به تکامل بازارها، محصولات و فناوري‌ها کمک مي‌کند و جنبه‌هاي مختلف آنها را به هم مرتبط مي‌کند. نقشه راه فناوري، يک روش قدرتمند براي حمايت و پشتيباني از مديريت و برنامه‌ريزي فناوري، به‌ويژه براي کشف و ايجاد پيوند پويا ميان منابع فناورانه، اهداف سازماني و محيط در حال تغيير است. براي نقشه راه مي‌توان چندين لايه در نظر گرفت که شامل بازار، محصول و خدمات، فناوري و دانش و ساير منابع است. نقشه راه همه اين لايه‌ها را با يکديگر مرتبط مي‌سازد و تکامل هر يک از لايه‌ها در طول زمان را نشان مي‌دهد. کتابي که پيش رو داريد مشتمل بر چهار بخش است. در بخش اول از طريق بحث درباره موضوع‌هايي نظير جايگاه نقشه راه فناوري در مديريت فناوري؛ نقش اين ابزار در تسهيل هماهنگي و همکاري در شبکه‌ها؛ ارائه تجربياتي از ترسيم نقشه راه صنعتي در کانادا و برخي مقوله‌هاي ديگر به تشريح جايگاه و اهميت نقشه راه فناوري در سازمان‌ها و بنگاه‌ها پرداخته شده است. بخش دوم با هدف پرداختن به فرآيندهاي ترسيم نقشه راه فناوري به موضوع‌هايي نظير رويکردهاي کارگاهي براي ترسيم نقشه راه فناوري؛ نقشه راه فناوري آينده‌گرا و نقشه راه فناوري مبتني بر سناريو و نظريه حل ابتکاري مسئله تخصيص داده شده است. بخش سوم کتاب به اجراي ترسيم نقشه راه فناوري پرداخته است و موضوع‌هايي نظير اجراي ترسيم نقشه راه فناوري؛ ارائه تجربياتي از زيمنس در ترسيم نقشه راه فناوري و ترسيم نقشه راه اکتشافي را شامل مي‌شود. بخش پاياني کتاب نيز به ارتباط نقشه راه فناوري با ساير ابزارهاي طرح‌ريزي استراتژي مانند کارت نوآوري متوازن، چشم اندازسازي استراتژيک و تحليل ثبت اختراعات (پتنت) اختصاص يافته است. باور مترجمان کتاب اين است که بنگاه‌ها و سازمان‌هاي ايراني نياز دارند از طريق بهره‌برداري از نقشه راه فناوري گامي موثر در زمينه مديريت فناوري بردارند. فرآيند ترسيم نقشه راه فناوري باعث مي‌شود که مديران و تصميم‌گيرندگان در سازمان‌ها به بازارها و محصولات آينده، قابليت‌هاي فناورانه مورد نياز براي خلق محصولات آينده، منابع و دانش لازم براي رسيدن به فناوري‌هاي مورد نظر بينديشند و براي آنها برنامه مشخصي داشته باشند.

نوشتن نقد و نظر

کتاب نقشه راه فناوری برای استرتژی و نوآوری

کتاب نقشه راه فناوری برای استرتژی و نوآوری

مباحث مطرح شده در اين کتاب به سازمان‌ها و بنگاه‌هاي فناوري‌محور کمک مي‌کند تا علاوه بر کسب درک و شناخت روشن‌تر از مفهوم نقشه راه فناوري، خود را به ابزارها و روش‌هاي نوآورانه و مبتکرانه براي ترسيم و اجراي نقشه راه فناوري مجهز سازند.

مــحصولات مرتبط