کتاب ارزشیابی پروژه های عمرانی دولت

کتاب مهربان-پورعزت

محصول جدید

هزینه‏ های پروژه‎های عمرانی در بخش عمومی، سهم قابل توجهی از درآمدهای ملی و بودجه عمومی جامعه را به خود اختصاص می‏دهند؛ از این رو، پرداختن به ارزشیابی عملکرد دولت در این زمینه، فرصتی برای بازنگری در جهت کاهش هزینه و بهبود کیفیت و به طور کلی افزایش راندمان فراهم می‏سازد. این مبحث به ویژه با توجه به سهم نفت در بودجه ملی، بسیار حائز اهمیت است.

540,000 ریال

-10%

600,000 ریال

مدیریت
علی اصغر پورعزت، حسن هژبرافکن، مریم دمرچی لو، عاطفه نصیری همراه
کتاب مهربان
978-600-407-182-6
198
1396
1
رقعی
شومیز

اقتصاد تک محصولی ما فرصت محدودی برای رشد دارد و پروژه‏های عمرانی نیز بسیار پر هزینه ‏اند. بنابراین برای بهره ‏برداری از این فرصت‏های محدود، شایسته است که این مهم با دقت و حساسیت کافی سامان پذیرد. در این نگاه پروژه عمرانی یا زیربنایی عبارت است از هر برنامه سامان‏ یافته ‏ای که برای ایجاد فرصت‏های زیربنایی یا برای حذف موانع زیرساختی انجام ‏می‏گیرد. برای مثال، مشارکت ارتش در مدیریت بحران زلزله کرمانشاه یا اقدام سپاه قدس برای مهار داعش، یک پروژه زیربنایی محسوب می‏شود.

این کتاب با هدف آشنا ساختن دانشجویان با مدیریت پروژه‏ های عمرانی تدوین شده است. فصل اول کتاب به مبانی و اهمیت ارزشیابی پروژه‏های عمرانی پرداخته است. فصل دوم، انواع دیدگاه‏ها و رویکردها به این مهم را مدنظر قرارمی‏دهد. فصل سوم کتاب به بحث از ساز و کار ارزشیابی پروژه‏ های عمرانی اختصاص یافته است. در فصل چهارم، نتایج ارزشیابی عملکرد پروژه‏های عمرانی مدنظر قرارگرفته است. در فصل پنجم به چالش ‏های ارزشیابی عملکرد در پروژه ‏های عمرانی پرداخته شده است. در فصل ششم برخی از پروژه های عمرانی در بخش عمومی اداره و حکمرانی ایران بررسی خواهد شد و در فصل هفتم برخی از پروژه‏ های عمرانی بخش عمومی یا خصوصی سایر کشورها مورد بررسی قرارگرفته ‏اند. این کتاب با توجه به ضرورت تدوین، به سرعت نوشته شده است و شایسته است که در آینده نزدیک با ویرایش اساسی، به صورت کامل ‏تر به جامعه و کارگزاران اجرایی دولت، ارائه گردد.

نوشتن نقد و نظر

کتاب ارزشیابی پروژه های عمرانی دولت

کتاب ارزشیابی پروژه های عمرانی دولت

هزینه‏ های پروژه‎های عمرانی در بخش عمومی، سهم قابل توجهی از درآمدهای ملی و بودجه عمومی جامعه را به خود اختصاص می‏دهند؛ از این رو، پرداختن به ارزشیابی عملکرد دولت در این زمینه، فرصتی برای بازنگری در جهت کاهش هزینه و بهبود کیفیت و به طور کلی افزایش راندمان فراهم می‏سازد. این مبحث به ویژه با توجه به سهم نفت در بودجه ملی، بسیار حائز اهمیت است.

مــحصولات مرتبط