کتاب مدیریت خانه داری در هتل

مهکامه-فرشیدی

محصول جدید

385,000 ریال

مدیریت
علی اقطایی،مهرداد فرشیدی
مهکامه
0-77-2827-964-978
192
1398
7
وزیری
شومیز

اولین کتاب از مجموعه کتاب های صنعت جهانگردی و هتلداری می باشد. خانه داری از بخش های مهم در مجموعه های خدماتی هتل محسوب می شود که به دلیل نوع خدمات رسانی به میهمانان، نیازمند امکانات نوین و دانش روز در این صنعت می باشد. در این کتاب آخرین شیوه های آموزشی و اجرایی منطبق با استانداردهای جهانی به رشته تحریر در آمده است. 

سر فصل های کتاب عبارتند از : 

فصل 1 : آشنایی با صنعت جهانگردی 

فصل 2 : ارکان گردشگری و انواع مراکز اقامت 

فصل 3 : چارت سازمانی و وظایف پرسنل خانه داری 

فصل 4 : وظایف مدیر و سوپروایزر خانه داری 

فصل 5 : مسئولیت پرسنل خانه داری 

فصل 6 : منسوجات خانه داری 

فصل 7 : انواع اتاق ها در هتل و استاندارد نظافت 

فصل 8 : ارزیابی خدمات نظافتی خانه داران 

فصل 9 : لکه شناسی منسوجات 

فصل 10 : خشکشویی 

 

نوشتن نقد و نظر

کتاب مدیریت خانه داری در هتل

کتاب مدیریت خانه داری در هتل

مــحصولات مرتبط