کتاب از خوب به عالی چرا برخی از شرکت ها جهش می کنند و برخی دیگر خیر

آوین- سپهرپور

محصول جدید

زبان اصلی این کتاب را می توانید از طریق لینک زیر خرید کنید

mehrabanshop.ir

480,000 ریال

مدیریت
جیمز چارلز کالینز
ناهید سپهرپور
آوین
9789648148039
301
26
1397
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب از خوب به عالی چرا برخی از شرکت ها جهش می کنند و برخی دیگر خیر

کتاب از خوب به عالی چرا برخی از شرکت ها جهش می کنند و برخی دیگر خیر

زبان اصلی این کتاب را می توانید از طریق لینک زیر خرید کنید

mehrabanshop.ir

مــحصولات مرتبط