ارزان شد! تحقیقات بازار(یک راهنمای عملی)

کتاب تحقیقات بازار یک راهنمای عملی

کتاب مهربان- کفاش پور

محصول جدید

ما تعریفی از تحقیقات بازار پیشنهاد می‌دهیم که به شرح زیر است: «جمع‌آوری، تحلیل و تفسیر سیستماتیک اطلاعات مربوط به تصمیمات بازاریابی.» در این تعریف، کلمه "سیستماتیک" لزوما به این معنی نیست که تحقیقات بازار یک زمینه علمی دارد، چرا که ما اغلب از روش‌هایی نظیر مشاهده و تحقیقات گروهی متمرکز استفاده می‌کنیم که از لحاظ تفسیر و توضیح طولانی و از لحاظ ریاضی کوتاه می‌باشند.

135,000 ریال

-10%

150,000 ریال

مدیریت
پال هاج، نایک هاج
آذر کفاش پور، شیلا منظم ابراهیم پور
کتاب مهربان
978-600-407-064-5
236
1
1395
وزیری
شومیز
محققان بازار دارای جعبه ابزاری آميخته به تحقیقات کتابخانه‌ای، مصاحبه‌های تلفنی، مصاحبه‌های رو در رو، پرسشنامه‌های خودتکمیلی، گروه‌های تمرکز و مشاهده هستند. آنها تکنیک‌های خاصی را برای انتخاب نمونه‌ها و تحلیل داده‌ها به کار می‌گیرند. بخش عمده این کتاب به موضوعاتی شامل؛ توضیح چگونگی کارکرد هر یک از شیوه های جمع آوری اطلاعات و چگونگی انجام تحقیقات بازاری اختصاص دارد. مجموعه‌ دستاوردهای مرتبط با یک تصمیم بازاریابی را می‌توان به عنوان تحقیقات بازار درنظر گرفت. ما در این کتاب با چیزی فراتر از استفاده اتفاقی و تصادفی از بخش‌های جزئی یک پژوهش سر و کار داریم. ما تعریفی از تحقیقات بازار پیشنهاد می‌دهیم که به شرح زیر است: «جمع‌آوری، تحلیل و تفسیر سیستماتیک اطلاعات مربوط به تصمیمات بازاریابی.» در این تعریف، کلمه "سیستماتیک" لزوما به این معنی نیست که تحقیقات بازار یک زمینه علمی دارد، چرا که ما اغلب از روش‌هایی نظیر مشاهده و تحقیقات گروهی متمرکز استفاده می‌کنیم که از لحاظ تفسیر و توضیح طولانی و از لحاظ ریاضی کوتاه می‌باشند. از این لحاظ، تحقیقات بازار به علوم اجتماعی نزدیک¬تر است تا علومی نظیر فیزیک که دقت بیشتری درخصوص قوانین طبیعت دارند. تحقیقات بازار می‌توانند به شکل یک پروژه یک‌بار مصرف (نه چندبار مصرف) برای برآورده ساختن یک نیاز خاص انجام شوند که در این حالت آن را یک پژوهش موردی (ad hoc) می‌نامند. همچنین این تحقیقات می‌توانند شامل ردیابی و پیگیری منظم و پیوسته، نظیر پایش سهم یک محصول یا برند از بازار باشند. اهدافی که پژوهش‌های موردی یا پیوسته بدان منظور انجام می شوند، بسیار متنوع و گسترده هستند.

نوشتن نقد و نظر

کتاب تحقیقات بازار یک راهنمای عملی

کتاب تحقیقات بازار یک راهنمای عملی

ما تعریفی از تحقیقات بازار پیشنهاد می‌دهیم که به شرح زیر است: «جمع‌آوری، تحلیل و تفسیر سیستماتیک اطلاعات مربوط به تصمیمات بازاریابی.» در این تعریف، کلمه "سیستماتیک" لزوما به این معنی نیست که تحقیقات بازار یک زمینه علمی دارد، چرا که ما اغلب از روش‌هایی نظیر مشاهده و تحقیقات گروهی متمرکز استفاده می‌کنیم که از لحاظ تفسیر و توضیح طولانی و از لحاظ ریاضی کوتاه می‌باشند.

مــحصولات مرتبط