جدید کتاب راهنمای مسائل مکانیک سیالات(فصل های 7تا12 و پیوست ها)

کتاب راهنمای مسائل مکانیک سیالات(فصل های 7تا12 و پیوست ها)

کتاب دانشگاهی _ پوستی

محصول جدید

580,000 ریال

فنی و مهندسی
رابرت دبلیو.فاکس_الن تی.مک دونالد
بهرام پوستی
کتاب دانشگاهی
9786005107302
448
7
1397
وزيری
شوميز

نوشتن نقد و نظر

کتاب راهنمای مسائل مکانیک سیالات(فصل های 7تا12 و پیوست ها)

کتاب راهنمای مسائل مکانیک سیالات(فصل های 7تا12 و پیوست ها)

مــحصولات مرتبط