جدید کتاب لیبرالیسم و محدودیت های عدالت

کتاب لیبرالیسم و محدودیت های عدالت

مرکز-افشار

محصول جدید

کتاب لیبرالیسم و محدودیت های عدالت اثر مایکل سندل. ترجمه حسن افشار. نشر مرکز منتشر شده است

685,000 ریال

فلسفه و منطق
مایکل سندل
حسن افشار
مرکز
218
1400
1
رقعی
شومیز

این کتاب که اکنون در سال 1982 به رشته تحریر آمده است . در این کتاب نویسنده ضمن انتقاد از برخی آرای جان رالز و لیبرال های دیگر می گوید هویت شخص انسان در جمع هایی که در آنها عضویت دارد و از تعهداتی که بر اثر عضویت در آنها پیدا می کند شکل میگیرد. 

اردات اخلاقی سندل به کانت واضح است و سندل ادعا دارد که هر زمان فیلسوفان نولیبرال از جمله رالز خواسته اند اخلاق کانت را از وجه متافیزیکی آن خالی کنند دچار تناقص شده اند. در یک کلمه، اثر حاضر نقد یک لیبرال بر لیبرالیسم است. مایکل سندل در کتاب خود که در واقع شناخته‌شده‌ترین اثر اوست، مباحث جامعه‌گرایانه ی لیبرالیسم را برای اولین بار در حوزه فلسفه سیاسی غرب مطرح نموده است. سندل در این کتاب از «جان راولز» و «رونالد دورکین» به خاطر دیدگاه‌های جمع‌گرایانه و عدم سازگاری نظراتشان با فردگرایی لیبرال انتقاد می‌کند. 

نوشتن نقد و نظر

کتاب لیبرالیسم و محدودیت های عدالت

کتاب لیبرالیسم و محدودیت های عدالت

کتاب لیبرالیسم و محدودیت های عدالت اثر مایکل سندل. ترجمه حسن افشار. نشر مرکز منتشر شده است

مــحصولات مرتبط