جدید کتاب راهنمای انتقادی پدیدار شناسی روح هگل

کتاب راهنمای انتقادی پدیدار شناسی روح هگل

نشر نی

محصول جدید

کتاب راهنمای انتقادی پدیدار شناسی روح هگل اثر اکسل هونت توسط نشر نی منتشر شده است .

800,000 ریال

فلسفه و منطق
اکسل هونت و دیگران
گروه مترجمان
نشر نی
9786220603566
384
1400
1
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب راهنمای انتقادی پدیدار شناسی روح هگل

کتاب راهنمای انتقادی پدیدار شناسی روح هگل

کتاب راهنمای انتقادی پدیدار شناسی روح هگل اثر اکسل هونت توسط نشر نی منتشر شده است .