کتاب هنر به منزله تجربه

ققنوس-علیا

محصول جدید

750,000 ریال

جان دیویی
مسعود علیا
ققنوس
٩٧٨٩٦٤٣١١٩٥٨٤
520
1
1399
وزیری
شومیز

این کتاب نمونه ای کلاسیک از رویکرد عمل گرایانه (پراگماتیسمی) به هنر است، و به قلم فیلسوفی نوشته شده است که خود یکی از نامدارترین متفکران عملگرا محسوب می شود.
جان دیویی در این اثر مشهور زوایای گوناگونی از پدیده های هنر و هنرآفرینی را با مفاهیم و اصطلاحات عمل گرایانه می کاودو نشان می دهد که از این نظرگاه چه ها می توان در هنر دید انتشار "هنر به منزله تجربه" فرصت مغتنمی است برای مواجهه خوانندگان ایرانی با موضع و منظری متفاوت نسبت به هنر که منابع انگشت شماری درباره آن به زبان فارسی منتشر شده است

نوشتن نقد و نظر

کتاب هنر به منزله تجربه

کتاب هنر به منزله تجربه

مــحصولات مرتبط