کتاب سیاست ارسطو

علمی و فرهنگی-عنایت

محصول جدید

کتاب سیاست ارسطو اثر حمید عنایت، نشر علمی و فرهنگی منتشر شده است

980,000 ریال

علوم سیاسی
حمید عنایت
علمی و فرهنگی
9789644453113
482
1400
9
رقعی
شومیز

تعریف و سازمان حکومت طبقه بندی حکومت ها و بررسی نمونه های آن انقلاب ها و انگیزه های آن سازمان دموکراسی و الیگارشی ، کمال مطلوب مردمان در رابطه با حکومته ا، شهروند و فضایل شهروندی، قانون اساسی و نیز تدبیر منزل و خواسته از اهم مسائل بنیادی فلسفه سیاسی است که ارسطو در این کتاب بدان پرداخته است

نوشتن نقد و نظر

کتاب سیاست ارسطو

کتاب سیاست ارسطو

کتاب سیاست ارسطو اثر حمید عنایت، نشر علمی و فرهنگی منتشر شده است

مــحصولات مرتبط