کتاب مرگ غریب اروپا

هنوز-خطیبی

محصول جدید

کتاب مرگ غریب اروپا اثر داگلاس ماری . ترجمه حمیدرضا خطیبی. نشر هنوز منتشر شده است

1,600,000 ریال

علوم سیاسی
داگلاس ماری
حمیدرضا خطیبی
هنوز
552
1400
1
رقعی
شومیز

مرگ غریب اروپا مرثیه است بر مرگ تدریجی قاره ای که زادگاه تمدن غرب محسوب می شود.این کتاب مانیفیست جنبش در حال ظهور محافظه کاری اجتماعی است که در واقرع واکنش لایه های درونی تمدن غرب است نسبت به تهدید نابودی قریب الوقوع خود.

داگلاس ماری نویسنده و تحلیل گر محافظه کار بریتانیایی، در این کتاب از دو بحران بالقوه ویرانگر اروپا سخن می گوید : مهاجرت کگشترده از دیگر سرزمین ها به خصوص خاورمیانه و بحران خستگی وجودی تمدن غرب و از دست رفتن انگیزه این تمدن برای بقای خود (لحن تند و صریح نویسنده را باید در چارچوب نگرانی و خشم نهفته محافظه کاری اجتماعی و گرایش های راست غرب تحلیل کرد) به باور او کاهش زاد و ولد ، مهاجرت گسترده از سرزمین هایی با فرهنگ های نامتجانس با غرب و احیای گناه غربی ها دست به دست هم داده است تا  اروپایی ها در مواجهه با این تهدید ویرانگر ناتوان بمانند.

شایدحق با اشپلنگر بود که می گفت "تمدن نیز مانند انسان ها به دنیا ی آیند شکوفا می شوند رو به زوال می روند و در نهایت می میرند"

نوشتن نقد و نظر

کتاب مرگ غریب اروپا

کتاب مرگ غریب اروپا

کتاب مرگ غریب اروپا اثر داگلاس ماری . ترجمه حمیدرضا خطیبی. نشر هنوز منتشر شده است

مــحصولات مرتبط