جدید کتاب از تفنن گرایی سیاسی تا سیاست ورزی تحلیلی بر رابطه سیاست و قدرت

کتاب از تفنن گرایی سیاسی تا سیاست ورزی تحلیلی بر رابطه سیاست و قدرت

طرح نو-نجفی

محصول جدید

کتاب از تفنن گرایی سیاسی تا سیاست ورزی تحلیلی بر رابطه سیاست و قدرت اثر ایتان هرش توسط انتشارات طرح نو منتشر شده است

1,250,000 ریال

علوم سیاسی
ایتان هرش
داوود نجفی
طرح نو
9789644891465
445
1400
1
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب از تفنن گرایی سیاسی تا سیاست ورزی تحلیلی بر رابطه سیاست و قدرت

کتاب از تفنن گرایی سیاسی تا سیاست ورزی تحلیلی بر رابطه سیاست و قدرت

کتاب از تفنن گرایی سیاسی تا سیاست ورزی تحلیلی بر رابطه سیاست و قدرت اثر ایتان هرش توسط انتشارات طرح نو منتشر شده است

مــحصولات مرتبط