جدید کتاب سیاست خارجی قدرت های بزرگ در قرن 21

کتاب سیاست خارجی قدرت های بزرگ در قرن 21

ابرار معاصر-سازمند

محصول جدید

کتاب سیاست خارجی قدرت های بزرگ در قرن 21 نویسنده: سازمند توسط نشر ابرار معاصر منتشر شده است.

800,000 ریال

علوم سیاسی
بهاره سازمند
ابرار معاصر
376
2
1399
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب سیاست خارجی قدرت های بزرگ در قرن 21

کتاب سیاست خارجی قدرت های بزرگ در قرن 21

کتاب سیاست خارجی قدرت های بزرگ در قرن 21 نویسنده: سازمند توسط نشر ابرار معاصر منتشر شده است.

مــحصولات مرتبط