جدید کتاب فلسفه سیاسی جان استیوارت میل

کتاب فلسفه سیاسی جان استیوارت میل

فرهنگ نشر نو-دیهیمی

محصول جدید

کتاب فلسفه سیاسی جان استیوارت میل نویسنده: جان گری ترجمه: دیهیمی توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر شده است.

600,000 ریال

علوم سیاسی
جان گری
خشایار دیهیمی
نشرنو
978-600-8547-91-4
336
2
1399
رقعی
شومیز

در این کتاب نظر رایج راجع به آثار جان استیوارت میل دربارهٔ آزادی، به پرسش کشیده شده است. از دیرباز نظر رایج دربارهٔ رسالهٔ آزادی  این بوده که جان استیوارت میل در این رساله دست به کاری محال زده است ــ‌ یعنی دفاعی فایده‌گرایانه از اولویت آزادی نسبت به سایر ارزش‌ها.

هدف نویسنده در این پژوهش این است که با تحلیل متن و بازسازی استدلالِ میل نشان دهد که دفاع فایده‌گرایانهٔ او از اولویت آزادی نسبت به سایر ارزش‌ها، آن کار محالی نیست که منتقدان نشان داده‌اند و آموزهٔ آزادی میل به‌خوبی درون فایده‌گرایی غیرمستقیم و نوعی لیبرالیسم کمال‌خواهانه می‌گنجد. جان گری در این ویراست جدید، فصلی به کتاب افزوده و آنچه را که خود رشته است پنبه کرده؛‌ و نه‌تنها لیبرالیسمِ میل، که همهٔ لیبرالیسم‌ها را به باد انتقادی ویران‌کننده گرفته است. جوابیه‌ای از جورج کراودر به انتقادهای جان گری نیز ضمیمهٔ این کتاب شده است.

نوشتن نقد و نظر

کتاب فلسفه سیاسی جان استیوارت میل

کتاب فلسفه سیاسی جان استیوارت میل

کتاب فلسفه سیاسی جان استیوارت میل نویسنده: جان گری ترجمه: دیهیمی توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر شده است.

مــحصولات مرتبط