جدید کتاب جامعه شناسی سیاسی ابران

کتاب جامعه شناسی سیاسی ایران

دانشگاه تهران-جلایی پور

محصول جدید

کتاب جامعه شناسی سیاسی ایران اثر حمیدرضا جلایی پور. نشر دانشگاه تهران منتشر شده است

2,000,000 ریال

علوم اجتماعی
حمیدرضا جلایی پور
دانشگاه تهران
9789640300442
622
1400
1
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب جامعه شناسی سیاسی ایران

کتاب جامعه شناسی سیاسی ایران

کتاب جامعه شناسی سیاسی ایران اثر حمیدرضا جلایی پور. نشر دانشگاه تهران منتشر شده است

مــحصولات مرتبط