جدید کتاب درآمدی تاریخی بر نظریه اجتماعی

کتاب درآمدی تاریخی بر نظریه اجتماعی

آگاه-معصوم بیگی

محصول جدید

کتاب درآمدی تاریخی بر نظریه اجتماعی.اثر الکس کالینیکوس. ترجمه اکبر معصوم بیگی. نشر آراد منتشر شده است

1,500,000 ریال

علوم اجتماعی
الکس کالینیکوس
اکبر معصوم بیگی
آگاه
9789643291068
624
1400
1
رقعی
شومیز
سده 18 شاهد زایش مفهوم مدرنیته و آغاز زمانی بود که مشروعیت خود نه از گذشته بلکه از آینده می گرفت و  ایده مدرنیته از همان ابتدا به بحث های بسیاری دامن زد . آلکس کالینیکوس در درآمدی تاریخی بر نظریه اجتماعی پیوند نظریه‌ اجتماعی را درون مایه های محوری فلسفه مدرن و تکوین اقتصاد سیاسی را نمایش می دهد و رویکردهای گوناگون نسبت به مدرنیته را از عصر روشنگری تا زمان ما بررسی می کند

نوشتن نقد و نظر

کتاب درآمدی تاریخی بر نظریه اجتماعی

کتاب درآمدی تاریخی بر نظریه اجتماعی

کتاب درآمدی تاریخی بر نظریه اجتماعی.اثر الکس کالینیکوس. ترجمه اکبر معصوم بیگی. نشر آراد منتشر شده است

مــحصولات مرتبط