کتاب تکامل فرهنگی

مولی-مفید

محصول جدید

کتاب تکامل فرهنگی اثر رونالداف اینگلهارت . ترجمه محمد عمار مفید. نشر مولی منتشر شده است

1,350,000 ریال

علوم اجتماعی
رونالداف اینگلهارت
محمد عمار مفید
مولی
9786003391413
338
1400
1
رقعی
شومیز

در این کتاب، تغییر تکاملی فرهنگ با استفاده از شواهد حاصل از صد ها پیمایش ملی مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده کتاب  استاد دانشگاه میشیگان، با تکیه بر نتایج این پیمایش ها مدعی است که یک انتقال بین نسلی از اولویت های ماده گرایانه به پساماده گرایانه در حال اتفاق افتادن است.
نویسنده  این را یکی از جنبه های انتقال فرهنگی گسترده تری از روش های بقا محور که اولویت شان نیازهای زیستی می باشد، به ارزش های خودبیانگر که تاکیدشان بر رواداری، انتخاب بین فردی و آزادی انتخاب می باشد. به زعم اینگلهارات، نوسازی موفق، سطوح بالای رونق، شکوفایی و گذار به ارزش های خودبیانگر را با خود حاصل می کند  که منجر به انسجام اجتماعی، شکیبایی و دموکراسی می شود و این ها به نوبه خود، سطوح بالایی از رفاه اجتماعی را به دنبال دارد. در این معنا، گذار از ارزش های بقامحور به ارزش های خودبیانگر نمونه ایست از تکامل فرهنگی موفقیت آمیز و ...

نوشتن نقد و نظر

کتاب تکامل فرهنگی

کتاب تکامل فرهنگی

کتاب تکامل فرهنگی اثر رونالداف اینگلهارت . ترجمه محمد عمار مفید. نشر مولی منتشر شده است

مــحصولات مرتبط