کتاب اعتماد به نفس بیشتر داشتن

هنوز-خلیلی

محصول جدید

کتاب اعتماد به نفس بیشتر داشتن اثر خلیلی . نشر هنوزمنتشر شده است

230,000 ریال

روانشناسی و علوم تربیتی
مدرسه زندگی
زهره خلیلی
9786229558744
68
1400
3
رقعی
شومیز

تفاوت موفقیت و شکست اغلب مربوط است به مفهومی که سیستم آموزشی استاندارد نما هرگز به آن نزدیک نمیشود، اعتماد به نفس. این کتاب ما را با وانع تحققی توانایی های مان آشنا می کند و به مسائلی می پردازد مثل سندروم شادی ، باطن زندگی افراد برجسته ، و انچه نیچه و مونتنی و نیز دیگر فیلسوفان درباره جسارت و انعطاف پذیری می گویند

نوشتن نقد و نظر

کتاب اعتماد به نفس بیشتر داشتن

کتاب اعتماد به نفس بیشتر داشتن

کتاب اعتماد به نفس بیشتر داشتن اثر خلیلی . نشر هنوزمنتشر شده است

مــحصولات مرتبط