کتاب شکل گیری سرمایه داری هیجانی در نقد صنعت روانکاوی

نگاه-ظفری

محصول جدید

کتاب شکل گیری سرمایه داری هیجانی در نقد صنعت روانکاوی اثر ایوا ایلوز . ترجمه روژان ظفری. نشر نگاه منتشر شده است

470,000 ریال

علوم اجتماعی
ایوا ایلوز
روژان ظفری
نگاه
9786222671242
1400
1
رقعی
شومیز

روان شناسان کوشیده اند تا کارگران و هر مراجعه کننده ای را بقاعده کنند. دیگر در هر اتفاقی پای روان شناس در میان است، چه در بهره وری و انضباط و چه در بهنجار کردن سوژه. هر آن چه پیش از این بازجویی نامیده می شد اکنون رنگ مصاحبه و پرسش نامه روان شناسانه به خود گرفته است. از مدیر کارخانه تا مجری برنامه های تاک و سایت های انتخاب همسر و همگی آب به آسیابی واحد می ریزند: سرمایه داری.

سرمایه داری هیجانی با تقسیم بندی کردن سوژه ها و مفهوم ها تنگ هیجان دست به خلق انسان هایی زده که دائم باید خود را در قبال سیستم بهنجار کنند. با ابهام فزاینده در تعریف آرمان سلامت، به هرگونه رفتاری می توان برچسب نابهنجار، بیمار یا روان نژند زد. فضای مجازی را نیز باید به این ماتریس افزود. به راستی در چه جهانی زندگی می کنیم؟ دنبال چه می گردیم و چرا هر بار از این جست و جو بیشتر نا امید می شویم؟ و...

نوشتن نقد و نظر

کتاب شکل گیری سرمایه داری هیجانی در نقد صنعت روانکاوی

کتاب شکل گیری سرمایه داری هیجانی در نقد صنعت روانکاوی

کتاب شکل گیری سرمایه داری هیجانی در نقد صنعت روانکاوی اثر ایوا ایلوز . ترجمه روژان ظفری. نشر نگاه منتشر شده است

مــحصولات مرتبط