کتاب زندگی آرام در دنیای پر هیاهو

ترنگ-شرفشاهی

محصول جدید

420,000 ریال

علوم اجتماعی
سوفیا دمبلینگ
غزال شرفشاهی مبرا
ترنگ
9786226683883
1400
1
رقعی
شومیز

درون گرایی دقیقا چیست؟

بستگی دارد از چه کسی بپرسید.

( زیگموند فروید ) درون گرایی را آسیب شناسی کرده و نوعی اختلال روانیتشخیص داده است.
او درون گرایی را روی گرداندن از هوس های درونی تعریف کرده است. به بیانی دیگر، او اعتقاد داشت که مردم به این دلیل درون گرا هستند که نمی توانند با این واقعیت برخورد داشته باشند و فکر می کنند که هیچ گاه رابطه ای سالم نخواهند داشت. خوشبختانه این نظریه فروید امروزه دیگر مقبولیت ندارد. از زمان فروید تعریف درون گرایی تغییر و رشد پیدا کرده است و این تغییرات هم چنان ادامه دارد تا جایی که درون گرایی نوعی مفهوم بی ثبات برای شناختن شده است که هر چه بیشتر به آن نگاه کنیم، شکل آن بیشتر تغییر می کند.
محققان هم چنان سعی در ارائه تعریفی دارند که شامل تمام نکات دقیق و ظریف درون گرایی باشد، در حالی که هم زمان درون گرایی را از خجالتی بودن، احساسات تحریک پذیر و تعریف های دیگر درون گرایی تفکیک می کنند و...

 این کتاب، می در تلاش است تا شما را با مفهوم درون گرایی، نکات دقیق و ظریفش و وجه اختلاف آن با خجالتی بودن و دیگر احساسات تحریک پذیر آشنا کند. 

نوشتن نقد و نظر

کتاب زندگی آرام در دنیای پر هیاهو

کتاب زندگی آرام در دنیای پر هیاهو

مــحصولات مرتبط