کتاب گوش کن

مات-فراهانی

محصول جدید

کتاب گوش کن اثر مایکل اس سورنسن. ترجمه صغری فراهانی نشر مات منتشر شده است

270,000 ریال

علوم اجتماعی
مایکل اس سورنسن
صغری فراهانی
مات
9786226594271
159
1399
1
رقعی
شومیز

اصول بیان  شده در کتاب گوش کن به صورت سریع و ناگهانی همه مشکلات روابط تان را برطرف نمی کنند، درمان همه دردها نیستند یا سبب نمی شوند یکباره دیدتان بهتر شود؛ بلکه مطالب این کتاب باعث می شوند روابط تان به تدریج بهتر شود، احتمال این که دیگران به پیشنهادات شما عمل کنند بیشتر شود، توانایی تان در حمایت از دیگران در دوران سختی و دشواری افزایش یابد و به شما کمک کند آسانتر موقعیت هایی را که بار احساسی زیادی دارند کنترل کنید.
اگر این کتاب را فقط سه ساعت مطالعه کنید، چم و خم یکی از ارزشمندترین و گمنام ترین مهارت های ارتباطی یعنی تایید کردن را کشف خواهید کرد. اصول و قواعد این کتاب را امتحان کنید و از مشاهده نتایج و آثار آن غافل گیر شوید و...

نوشتن نقد و نظر

کتاب گوش کن

کتاب گوش کن

کتاب گوش کن اثر مایکل اس سورنسن. ترجمه صغری فراهانی نشر مات منتشر شده است

مــحصولات مرتبط