کتاب علل عقب ماندگی کشورهای اسلامی

مرکز اسناد انقلاب اسلامی-مهرابی

محصول جدید

کتاب علل عقب ماندگی کشورهای اسلامی اثر راضیه مهرابی کوشکی نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است

600,000 ریال

علوم اجتماعی
راضیه مهرابی کوشکی
مرکز اسناد انقلاب اسلامی
9789644199776
320
1400
1
رقعی
شومیز
سوم

 این کتاب در تلاش است ضمن اینکه  مفهوم توسعه و پیشرفت دیدگاه امام (ره) و مقام معظم رهبری را بیان می کند، مهم ترین کارگزاران و عاملان توسعه را شناسایی کرده و کم کاری ها و کاستی های  آنان را در پیشبرد جامعه ی اسلامی به سوی پیشرفت و توسعه بازخوانی کند.
بدون تردید در کنار عوامل داخلی، زمینه ها، بسترها و عوامل بیرونی زیادی به روند انحطاط مسلمین منجر شده که از دیدگاه این دو کارگزار فرهیخته ی اسلامی مرور اساسی خواهند شد

این کتاب شامل مقدمه و سه بخش سازماندهی شده است در ابتدا لازم است ادبیات نظری و مفاهیم مرتبط با موضوع، بازتعریف و دسته بندی های موجود بازخوانی شود تا در نهایت جایگاه این دو اندیشه در نقشه ی معرفتی مربوطه به خوبی تعریف و جای گذاری گردد. در ادامه با اشاره به استانداردهای روش تماتیک در تجزیه و تحلیل اطلاعات و نحوه ی بازنمایی آن، مهم ترین تکنیک های مربوطه تبیین خواهد شد و...

نوشتن نقد و نظر

کتاب علل عقب ماندگی کشورهای اسلامی

کتاب علل عقب ماندگی کشورهای اسلامی

کتاب علل عقب ماندگی کشورهای اسلامی اثر راضیه مهرابی کوشکی نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است

مــحصولات مرتبط