جدید کتاب زنان نامرئی افشاگری سوگیری داده ها در دنیایی طراحی شده برای مردان

کتاب زنان نامرئی افشاگری سوگیری داده ها در دنیایی طراحی شده برای مردان

برج-حسن لی

محصول جدید

500,000 ریال

علوم اجتماعی
کرولاین کریادو پرز
نرگس حسن لی
برج
978-622-7280-050
384
1
1399
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب زنان نامرئی افشاگری سوگیری داده ها در دنیایی طراحی شده برای مردان

کتاب زنان نامرئی افشاگری سوگیری داده ها در دنیایی طراحی شده برای مردان

مــحصولات مرتبط